DỊCH VỤMua bán & Sáp nhập

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý cho các khách hàng doanh nghiệp trong các ngành khác nhau. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về các vấn đề tuân thủ và quy định của công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.

MUA BÁN & SÁP NHẬPCùng nhau xác định thành công

Luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch M&A trong nước và xuyên quốc gia trong đến các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/AM2Q8721-scaled.jpg
https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/AM2Q8742-scaled.jpg
https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/AM2Q8695-scaled.jpg

DỊCH VỤMua bán & Sáp nhập

Điều tra, đánh giá pháp lý tổng thể: Chúng tôi thực hiện việc điều tra và đánh giá pháp lý tổng thể cho mục đích thực hiện các giao dịch M&A.

Tư vấn chính sách: Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về các chính sách của Việt Nam về việc mua bán và sát nhập doanh nghiệp bao gồm cả việc tư vấn về những hạn chế pháp lý và các rào cản thực tiễn đối với bên mua là nhà đầu tư nước ngoài và cả bên mua nhà nhà đầu tư trong nước. Chúng tôi đưa ra những đề xuất về các giải pháp sang tạo để giải quyết các vấn đề và khó khăn về khía cạnh pháp lý và thực tiễn của giao dịch M&A.

Tư vấn pháp lý và soạn thảo hợp đồng, hồ sơ giao dịch: Tư vấn các khía cạnh liên quan đến các giao dịch M&A, bao gồm cả rà soát và tham vấn cho khách hàng về các hồ sơ sự dụng trong giao dịch, bao gồm cả các đề xuất pháp lý và khuyến nghị, cảnh báo. Soạn thảo tất cả các hồ sơ hợp đồng để thực hiện giao dịch M&A và các tài liệu liên quan để hoàn tất giao dịch M&A.

Đàm phán: Đại diện cho các khách hàng đàm phán với các bên liên quan về các hồ sơ hợp đồng và giao dịch nhằm hoàn tất giao dịch M&A.

Hỗ trợ xin cấp phép: Đại diện và hỗ trợ khách hàng đệ trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ xin cấp phép, theo dõi quá trình thẩm tra và đăng ký các giao dịch này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Đại diện cho khách hàng trong việc giải trình về giao dịch với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nhằm nhận được các chấp thuận, đăng ký, giấy phép cần thiết.