DỊCH VỤGiải quyết tranh chấp

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý cho các khách hàng doanh nghiệp trong các ngành khác nhau. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về các vấn đề tuân thủ và quy định của công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPCùng nhau xác định thành công

Chúng tôi đại diện cho khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại tại tòa án và/ hoặc trọng tài và/hoặc các kênh thỏa thuận giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng.

https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/AM2Q8790-scaled.jpg
https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/AM2Q8726-scaled.jpg
https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/DSC08714-scaled.jpg

DỊCH VỤGiải quyết tranh chấp

Tư vấn và soạn thảo hồ sơ: Xem xét, rà soát, đánh giá các tranh chấp và tư vấn cho khách hàng về tất cả các khía cạnh có liên quan của tranh chấp, phân tích về các điểm mạnh, điểm yếu và các rủi ro tiềm tang. Cung cấp cho khách hàng các tư vấn thực tiễn về kế hoạch hành động và các biện pháp có thể để giải quyết tranh chấp. Chuẩn bị các thư yêu cầu, đơn khởi kiện, đơn phản tố, v.v. và tất cả các hồ sơ khác nhằm giải quyết tranh chấp. Xem xét, rà soát, đánh giá và đưa ra những ý kiến tư vấn về các hồ sơ hiện có liên quan đến tranh chấp, bao gồm các chứng cứ và bằng chứng.

Đại diện ngoài tố tụng: Đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán, thương lượng và hòa giải ngoài tố tụng với các bên có liên quan đến tranh chấp.

Tranh tụng tại tòa án/ trọng tài: Là người đại diện theo ủy quyền hoặc là luật sư bảo vệ của khách hàng trước tòa án và trọng tài tại Việt Nam tại tất cả các bước, các giai đoạn tố tụng.