DỊCH VỤDoanh nghiệp & Thương mại

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý cho các khách hàng doanh nghiệp trong các ngành khác nhau. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về các vấn đề tuân thủ và quy định của công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ

https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/AM2Q8762-1.jpg

DỊCH VỤDoanh nghiệp & Thương mại

Dịch vụ thành lập: Tư vấn, cấu trúc doanh nghiệp; soạn thảo; kết nối và đàm phán với đối tác; làm việc với các cơ quan cấp phép; và xin giấy phép thành lập hiện diện thương mại như công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, v.v.

Dịch vụ sau giấy phép: Tư vấn về các yêu cầu, thủ tục và dịch vụ pháp lý sau khi được cấp giấy phép.

Pháp chế tuân thủ: Tư vấn về các khía cạnh liên quan đến pháp chế tuân thủ đối với tất cả các hình thức hiện diện thương mại, như TNHH, Cổ phần, chi nhánh, văn phòng đại diện, v.v.

Tài liệu pháp lý: Soạn thảo và/hoặc hoàn thiện các hồ sơ tài liệu quản trị và quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

DỊCH VỤCùng nhau xác định thành công

Hợp đồng giao dịch: Soạn thảo và/hoặc đàm phán các loại hợp đồng thương mại như liên doanh, hợp đồng thuê, mua, mua bán, phân phối, đại lý, dịch vụ, v.v.

Hoạt động kinh doanh: Tư vấn về tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thuế, lao động, xuất nhập khẩu, hải quan, tiêu chuẩn hóa, quảng cáo, khuyến mại, an toàn sản phẩm, ghi nhãn, và bảo hành, v.v.

https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/07/AM2Q8596-scaled.jpg