DỊCH VỤBất động sản & Xây dựng

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý cho các khách hàng doanh nghiệp trong các ngành khác nhau. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về các vấn đề tuân thủ và quy định của công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ

BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNGCùng nhau xác định thành công

Chúng tôi tư vấn pháp lý và hỗ trợ khách hàng trong tất cả các loại dự án và giao dịch bất động sản. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả tiền hành các đánh giá, nghiên cứu pháp lý, hỗ trợ làm việc với các đối tác và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ có liên quan cho việc xin cấp phép, soạn thảo và đàm phán các loại hợp đồng với các bên có liên quan, cung cấp dịch vụ pháp lý và hỗ trợ sau giấy phép, etc.

https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/AM2Q8751-scaled.jpg
https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/DSC08724-scaled.jpg
https://tcpartners.vn/wp-content/uploads/2022/08/DSC08715-scaled.jpg

DỊCH VỤBất động sản & Xây dựng

Tư vấn pháp lý: Tư vấn về các chính sách và điều kiện pháp lý của Việt Nam về đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, đưa ra các cảnh báo khuyến cáo về các rào cản pháp lý đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Tư vấn và đưa ra các khả năng để nhận được giấy phép cho các dự án bất động sản của nhà đầu tư, và các giải pháp thay thế để nhận được sự phê chuẩn của nhà nước đối với các dự án bất động sản. Tư vấn về các hình thức pháp lý thích hợp để các nhà đầu tư tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Cung cấp các ý kiến tư vấn cập nhật về tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến các giao dịch bất động sản. Tư vấn pháp lý và soạn thảo các hợp đồng và các hồ sơ khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và phát triển đất và các dự án bất động sản.

Đánh giá pháp lý: về tình trạng pháp lý của các bất động sản và dự án bất động sản nhằm mục đích đưa ra và đề xuất những cấu trúc giao dịch thích hợp và điều kiện tiên quyết để thực hiện các giao dịch liên quan đến các bất động sản và dự án đó.

Soạn thảo hồ sơ cấp phép: Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các hồ sơ để nhận được các giấy phép, phê chuẩn liên quan của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các dự án bất động sản; Xem xét và rà soát các hồ sơ để bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Soạn thảo hợp đồng và hỗ trợ đàm phán: Soạn thảo các hợp đồng và hỗ trợ khách hàng đàm phán với các bên có liên quan (như chủ sở hữu bất động sản, chủ đầu tư dự án bất động sản, các bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền) về tất cả các vấn đề nhằm thực hiện các giao dịch bất động sản (bao gồm cả các giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản).

Hỗ trợ xin cấp phép: Đại diện và hỗ trợ khách hàng đệ trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ xin cấp phép và hoàn tất các thủ tục để nhận được các phê duyệt, giấy phép cần thiết để đầu tư các dự án bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản.