KINH NGHIỆMNgân hàng & Tài chính

Vì nguyên tắc bảo mật, chúng tôi không được phép công khai thông tin chi tiết về các giao dịch của khách hàng trên trang web này. Nếu bạn cần bất kỳ thông tin nào về năng lực và kinh nghiệm của TC & Partners để bạn tham khảo, vui lòng gửi câu hỏi của bạn để chúng tôi phản hồi.

KINH NGHIỆMNgân hàng & Tài chính

 1. Tư vấn, soạn thảo, đàm phán và ý kiến pháp lý cho giao dịch đồng tài trợ phức hợp (tái cấp vốn, bảo lãnh và vay thương mại) với hạn mức tài trợ 2,100 tỷ VND cho một dự án bất động sản tại Hà Nội (2016)
 2. Tư vấn, soạn thảo, đàm phán cho giao dịch tín dụng tài trợ hơn 120 triệu USD cho dự án tổ hợp vui chơi giải trí tại tỉnh Quảng Ninh (2016)
 3. Tư vấn, soạn thảo, đàm phán cho giao dịch tín dụng tài trợ hơn 75 triệu USD cho dự án tổ hợp vui chơi giải trí tại tỉnh Quảng Ninh (2016)
 4. Tư vấn, soạn thảo, đàm phán cho giao dịch tín dụng tài trợ hơn 175 triệu USD cho dự án tổ hợp khách sạn và nghỉ dưỡng tại Phú Quốc (2016)
 5. Tư vấn xử lý tài sản bảo đảm là cổ phiếu trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (2016)
 6. Tư vấn, soạn thảo, đàm phán cho giao dịch tín dụng tài trợ hơn 175 triệu USD cho dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) tại phía Bắc Việt Nam (2015)
 7. Tư vấn, soạn thảo, đàm phán cho giao dịch tín dụng tài trợ hơn 180 triệu USD cho dự án xây dựng – chuyển giao (BT) tại tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam (2015)
 8. Tư vấn, soạn thảo, đàm phán cho giao dịch tín dụng tài trợ hơn 24 triệu USD cho dự án phát triển khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh của Việt Nam (2015)
 9. Tư vấn, soạn thảo giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá khoảng 100 triệu USD huy động vốn cho các dự án bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh của Việt Nam (2014-2015)
 10. Tư vấn, soạn thảo hồ sơ cho giao dịch đồng tài trợ trị giá hơn 200 triệu USD đầu tư dự án bột giấy tại phía Bắc của Việt Nam (2014-2015)
 11. Tư vấn và soạn thảo bộ tài liệu hợp đồng cho cấu trúc bảo lãnh xác nhận của một ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (2015-2016)
 12. Đại diện cho một nhóm các ngân hàng thương mại trong giao dịch đồng tài trợ tín dụng trị giá 300 triệu USD cho dự án thăm dò và khai thác dầu khí của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam
 13. Đại diện cho một nhóm các ngân hàng thương mại trong giao dịch đồng tài trợ tín dụng trị giá hơn 200 triệu USD cho dự án điện tại Việt Nam
 1. Đại diện cho một ngân hàng thương mại trong giao dịch tài trợ tín dụng trị giá 75 triệu USD cho dự án tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng tại tỉnh miền Trung của Việt Nam
 2. Đại diện cho một ngân hàng thương mại Việt Nam trong giao dịch tài trợ tín dụng để tái cấu trúc nguồn vốn trị giá 100 triệu USD với một ngân hàng nước ngoài
 3. Đại diện cho một ngân hàng nước ngoài trong giao dịch tài trợ tín dụng để tái cấu trúc nguồn vốn trị giá 150 triệu USD với một ngân hàng thương mại trong nước của Việt Nam
 4. Đại diện cho một ngân hàng thương mại Việt Nam trong giao dịch tài trợ tín dụng để tái cấu trúc nguồn vốn trị giá 50 triệu USD với một chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
 5. Đại diện cho một ngân hàng thương mại trong giao dịch tài trợ tín dụng trị giá 132 triệu USD cho dự án nhà ở và thương mại tại trung tâm Tp. Hồ Chí Minh của Việt Nam
 6. Đại diện cho một ngân hàng thương mại trong giao dịch tài trợ tín dụng trị giá 52 triệu USD cho dự án nhà ở và khách sạn tại Nha Trang của Việt Nam
 7. Đại diện cho một ngân hàng thương mại trong giao dịch tài trợ tín dụng trị giá 39 triệu USD cho dự án nhà ở và khách sạn tại Đà Nẵng của Việt Nam
 8. Đại diện cho một ngân hàng thương mại trong giao dịch tài trợ tín dụng trị giá hơn 18 triệu USD cho dự án BT cầu tại TP. Hồ Chí Minh của Việt Nam
 9. Đại diện cho một doanh nghiệp hàng không trong giao dịch thuê mua tài chính với các tổ chức tín dụng quốc tế cho giao dịch thuê mua 8 MÁY BAY
 10. Tư vấn cho một chi nhánh của Ngân hàng Nhật Bản tại Việt Nam trong giao dịch phong tỏa liên quan đến một dự án liên doanh với giá trị giao dịch hơn 100 triệu USD
 11. Tư vấn cho một ngân hàng thương mại trong các giao dịch bảo đảm cho các dự án bất động sản tại Việt Nam
 12. Tư vấn và cấp ý kiến pháp lý từ khía cạnh luật Việt Nam liên quan đến các hiện diện thương mại của tổ chức tài chính của Nhật Bản có liên quan đến giao dịch M&A để mua cổ phần trong một tổ chức tài chính tại Mỹ
 13. Đại diện cho một ngân hàng thương mại trong nhiều giao dịch tín dụng tài trợ hơn 100 triệu USD cho dự án nhà ở, khách sạn, cáp và nghỉ dưỡng tại Việt Nam