KINH NGHIỆMMua bán và Sáp nhập

Vì nguyên tắc bảo mật, chúng tôi không được phép công khai thông tin chi tiết về các giao dịch của khách hàng trên trang web này. Nếu bạn cần bất kỳ thông tin nào về năng lực và kinh nghiệm của TC & Partners để bạn tham khảo, vui lòng gửi câu hỏi của bạn để chúng tôi phản hồi.

KINH NGHIỆMMua bán & Sáp nhập

 1. Hỗ trợ một quỹ đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong việc thực hiện một báo cáo đánh giá pháp lý tổng thể (legal due diligence) đối với một công ty kinh doanh hệ thống IBS (In-Building System) ở miền Bắc, Việt Nam (sở hữu gần hệ thống IBS trong hơn 100 tòa nhà) (2013-2014).
  Tư vấn và đề xuất cấu trúc giao dịch và phương thức để quỹ đầu tư mua được 75% tổng số cổ phần của công ty. Giá trị giao dịch gần 20 triệu USD.
  Soạn thảo một bộ hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng thế chấp, thỏa thuận cổ đông và các hợp đồng và thỏa thuận liên quan khác) để thực hiện việc mua 75% số cổ phần của công ty; hỗ trợ khách hàng đàm bán, hoàn thiện và ký kết các tài liệu hợp đồng với các bên bán cổ phần.
 2. Tiếp theo sự hỗ trợ pháp lý thành công trong giao dịch mua cổ phần trong công ty kinh doanh hệ thống IBS như đề cập ở trên, chúng tôi tiếp tục được quỹ đầu tư chỉ định làm luật sư để thực hiện một báo cáo đánh giá pháp lý tổng thể (legal due diligence) đối với một công ty kinh doanh hệ thống IBS (In-Building System) ở miền Nam, Việt Nam (sở hữu gần hệ thống IBS trong hơn 100 tòa nhà) (2014-2015).
  Tư vấn và đề xuất cấu trúc giao dịch và phương thức để quỹ đầu tư mua được 90% tổng số cổ phần của công ty. Giá trị giao dịch gần 20 triệu USD.
  Soạn thảo một bộ hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng thế chấp, thỏa thuận cổ đông và các hợp đồng và thỏa thuận liên quan khác) để thực hiện việc mua 90% số cổ phần của công ty; hỗ trợ khách hàng đàm bán, hoàn thiện và ký kết các tài liệu hợp đồng với các bên bán cổ phần.
 3. Hỗ trợ chủ đầu tư (là công ty có vốn phần lớn vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư Singapore) của một dự án thủy điện tại tỉnh Lào Cai trong việc sửa đổi, đàm phán, thống nhất hợp đồng phát hành 73.6% cổ phần của công ty cho một nhà đầu tư lớn của Ấn Độ. Thực hiện các thủ tục đăng ký việc mua cổ phần để xác nhận nhà đầu tư Ấn Độ trở thành cổ đông sở hữu 73.6% cổ phần của công ty (2013).
 1. Hỗ trợ nhà đầu tư Singapore, là cổ đông nước ngoài của một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất tại Việt (kinh doanh theo mô hình mua chung), trong việc giải quyết các tranh chấp với các cổ đông trong nước từ năm 2012 đến năm 2013. Kết quả của việc giải quyết tranh chấp trên đây là một thỏa thuận thống nhất toàn diện giữa các cổ đông nhằm tái cấu trúc công ty (các cổ đông trong nước bán toàn bộ cổ phần cho cổ đông nước ngoài.
  Chúng tôi đã hỗ trợ cổ đông nước ngoài soạn thảo rất nhiều hợp đồng và thỏa thuận và các hồ sơ cấp phép để thực hiện và hoàn thành việc tái cấu trúc trên đây; hỗ trợ cổ đông nước ngoài đàm phán, thống nhất và ký kết các hợp đồng và thỏa thuận đó; đăng ký việc chuyển nhượng cổ phần với cơ quan có thẩm quyền.
 2. Đại diện cho một nhà đầu tư nước ngoài trong một giao dịch M&A để bán 100% cổ phần trong một công ty phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam. Trong giao dịch này, luật sư của chúng tôi đã cung cấp các tư vấn pháp lý, soạn thảo các hợp đồng và hồ sơ thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng đàm phán với đối tác.
 3. Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, đánh giá pháp lý tổng thể (legal due diligence), soạn thảo hợp đồng và hồ sơ, hỗ trợ đàm phán cho một quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong rất nhiều các giao dịch M&A trong lĩnh vực hạ tầng ở Việt Nam.
 4. Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo hợp đồng và hồ sơ liên quan và hỗ trợ đàm phán cho các cổ đông trong nước trong một giao dịch M&A bán toàn bộ một công ty hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng cho một nhà đầu tư Ấn Độ.
 5. Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo hợp đồng và hồ sơ liên quan và hỗ trợ đàm phán cho một nhà đầu tư Ấn Độ trong một giao dịch M&A mua toàn bộ một công ty khác hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng ở Việt Nam.
 6. Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo hợp đồng và hồ sơ liên quan và hỗ trợ đàm phán cho một nhà đầu tư Singapore trong một giao dịch M&A mua toàn bộ một công ty sản xuất.
 7. Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo hợp đồng và hồ sơ liên quan và hỗ trợ đàm phán cho một nhà đầu tư Israel trong một giao dịch M&A mua toàn bộ dự án khu nghỉ dưỡng kinh doanh theo mô hình time-share tại Nha Trang, Việt Nam.
 8. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện.