KINH NGHIỆMGiải quyết tranh chấp

Vì nguyên tắc bảo mật, chúng tôi không được phép công khai thông tin chi tiết về các giao dịch của khách hàng trên trang web này. Nếu bạn cần bất kỳ thông tin nào về năng lực và kinh nghiệm của TC & Partners để bạn tham khảo, vui lòng gửi câu hỏi của bạn để chúng tôi phản hồi.

KINH NGHIỆMGiải quyết tranh chấp

 1. Là người đại diện theo ủy quyền và luật sư của một quỹ đầu tư nước ngoài rất lớn đang hoạt động tại Việt Nam để đàm phán, hòa giải và tiến hành các thủ tục tố tụng tại tòa án trong một tranh chấp giữa khách hàng (là nguyên đơn) và các bên Việt Nam (là bị đơn) liên quan đến các vấn đề quản trị nội bộ, hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông; và tranh chấp liên quan đến hợp đồng tài trợ vốn có giá trị 10 triệu USD giữa khách hàng và các bên Việt Nam này.
  Trong tranh chấp này, luật sư của chúng tôi đã sử dụng đồng thời các kênh đàm phán, hòa giải và tố tụng tại tòa án một cách hiệu quả và khôn ngoan và đã thành công trong việc giải quyết tranh chấp này (kết quả là các bên liên quan đã thống nhất mua bán cổ phần)
 2. Là người đại diện theo ủy quyền của một quỹ đầu tư nước ngoài trong việc đàm phán, hòa giải trong một tranh chấp giữa các cổ đông của một nhóm các công ty thương mại điện tử và truyền thông liên quan đến quản trị nội bộ và hoạt động của các công ty này. Kết quả của việc giải quyết tranh chấp là các cổ đông trong nước đã rút hết vốn khỏi các công ty này (bằng cách chuyển nhượng cổ phần cho khách hàng).
 3. Là người đại diện theo ủy quyền và luật sư của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản (trong lĩnh vực Logistic) trong vụ việc khiếu nại hành chính đối với UBND Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty này (điều chỉnh thời hạn dự án).Là người đại diện theo ủy quyền và luật sư của một chủ đầu tư (là doanh nghiệp trong nước) của một dự án phát triển nhà ở để giải quyết tranh chấp với một nhà thầu Đức.
 1. Là người đại diện theo ủy quyền và nhà tư vấn pháp lý của một chủ đầu tư (là doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư của nhà đầu tư Singapore/ Indonesia) của một dự án phát triển khu đô thị mới để khiếu nại quyết định ấn định tiền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền.
 2. Là người đại diện theo ủy quyền và nhà tư vấn pháp lý của một công ty có vốn đầu tư của Israel trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng quảng cáo tại tòa án.
 3. Đại diện cho một công ty có vốn đầu tư của nhà đầu tư Hàn Quốc trong việc khiếu nại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề thuế (giá trị 5 triệu USD).
 4. Đại diện cho một công ty có vốn đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam trong việc khiếu nại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề thuế (giá trị 2,5 triệu USD).
 5. Đại diện cho một công ty có vốn đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng xe máy, ô tô tại Việt Nam trong việc khiếu nại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề thuế (giá trị 3 triệu USD).
 6. Đại diện cho một công ty có vốn đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe máy, ô tô tại Việt Nam trong việc khiếu nại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề thuế (giá trị hơn 100 triệu USD).
 7. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện.